Seal
Szukaj na stronie

zamówienia online
Charakterystyka materiałowa

PU
(U203-G95, PUR, Ecopur)

Termoplastyczny elastomer poliuretanowy. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na ścieranie, niskim odkształceniem trwałym przy ściskaniu, wysoką wytrzymałością na zerwanie. Stosuje się przede wszystkim w pierścieniach samouszczelniających wargowych /korytkowych/, zgarniaczach, pierścieniach samouszczelniających daszkowych i uszczelkach specjalnych. W praktyce używa się tego materiału również na inne profile techniczne.

  Norma Jednostka Wartość
Gęstość DIN 53479 g/cm³ 1,10
Twardość w 20 °C DIN 53505 Shore A 95 ±2
Moduł 100 % DIN 53504 N/mm² >12
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504 N/mm² >38
Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53504 % >520
Oporność na rozdarcie DIN 53515 KN/m 158
Odbojność DIN 53512 % 40
Test ściskania* DIN 53517 % 31
Twardość przy -5°C DIN 53505 Shore A 95
Twardość przy +80°C DIN 53505 Shore A 93
Minimalna temperatura pracy   °C -30
Maksymalna temperatura pracy   °C +105

Wróć

"Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001
oraz PN-EN ISO 14001"
Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków
NIP: PL6770002191
tel. +48 12 410 17 00
fax +48 12 411 11 65
biuro@seal.com.pl
copyrights WIKOM-SEAL 2007-2011