Seal
Szukaj na stronie

zamówienia online
Charakterystyka materiałowa

NBR
(N107-B85, Rubber, Ecorubber 1)

Popularny elastomer na bazie kauczuku akrylo-nitrylo-butadienowego przeznaczony na pierścienie samouszczelniające i wargowe, samouszczelniające daszkowe, uszczelki specjalne i elementy wstępnego naprężania. Materiał ten wykazuje się dobrą odpornością w olejach mineralnych, cieczach hydraulicznych HFA, HFB, HFC pod ciśnieniem.
Posiada również bardzo dobre własności mechaniczne /ścieralność elastyczność/. Nie jest odporny na płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze typu HFD, związki aromatyczne, /np. benzol/, estry, ketony i aminy, jak również stężone kwasy i ługi.

  Norma Jednostka Wartość
Gęstość DIN 53479 g/cm³ 1,32
Twardość w 20 °C DIN 53505 Shore A 85
Moduł 100% DIN 53504 N/mm² 10,2
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504 N/mm² >17
Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53504 % >155
Test ściskania* DIN 53517 A % 7
Test ściskania** DIN 53485 % 9
Minimalna temperatura pracy   °C -25
Maksymalna temepratura pracy   °C +100

Wróć

"Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001
oraz PN-EN ISO 14001"
Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków
NIP: PL6770002191
tel. +48 12 410 17 00
fax +48 12 411 11 65
biuro@seal.com.pl
copyrights WIKOM-SEAL 2007-2011