Seal
Szukaj na stronie

zamówienia online
Charakterystyka materiałowa

PTFE-40% Bronze
(T110-BR40, Ecoflon 3)

Plastomer politetrafluoroetylenowy z wypełniaczem metalicznym dla pierścieni samouszczelniających, ślizgowych, naciskowych i oporowych, pierścieni samouszczelniających daszkowych oraz prowadzących. Poprzez zawartość wypełniaczy posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, nieznaczne w stosunku do czystego PTFE płynięcie na zimno, przy zachowanej bardzo wysokiej odporności chemicznej

  Norma Jednostka Wartość
Gęstość DIN 53479 g/cm³ 3,05-3,12
Twardość ASTM D2240 Shore D 62-67
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D4894 N/mm² 23-28
Wydłużenie przy zerwaniu ASTM D4894 % 200-250
Współczynnik tarcia (dyn) ASTM D1894 mi 0,13
Minimalna temperatura pracy   °C -200
Maksymana temperatura pracy   °C +260
Wsk. ścieralności (K) ASTM D3702 cm³min
10ˉ.../kgml
9-13
Wytrzymałość na ściskanie przy 1% deform. ASTM D695... N/mm² 7-9
Współ. rozszerz. ciepl. (lin) 25-100 °C ASTM D695... 10ˉ.../°C 10-11,5

Wróć

"Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001
oraz PN-EN ISO 14001"
Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków
NIP: PL6770002191
tel. +48 12 410 17 00
fax +48 12 411 11 65
biuro@seal.com.pl
copyrights WIKOM-SEAL 2007-2011