Seal
Szukaj na stronie

zamówienia online
Charakterystyka materiałowa

PTFE
(T101-W, Teflon /Du Pont/, Ecoflon 1)

Plastomer politetrafluoroetylenowy dla pierścieni oporowych, samouszczelniających daszkowych oraz pierścieni prowadzących o niskim obciążeniu, oringów, falistych pierścieni uszczelniających i pierścieni płaskich. Jest to materiał o najszerszej gamie zastosowań. Tylko stopione metale ziem alkalicznych oraz gazowy fluor atakują chemicznie PTFE w przypadku wysokich ciśnień i temperatur. PTFE już przy nieznacznych obciążeniach podlega płynięciu na zimno /pełzaniu/.

  Norma Jednostka Wartość
Gęstość DIN 53479 g/cm³ 2,14-2,18
Twardość ASTM D2240 Shore D 51-65
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53455 N/mm² 25-31
Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53455 % 300-400
Twardość kula H 132/60 DIN 53456 N/mm² 22-32
Współczynnik tarcia (dyn) ASTM D 1894 mi 0,06
Minimalna temperatura pracy   °C -200
Maksymalna temperatura pracy   °C +260
Wsk. ścieralności (K) ASTM D3702 cm³min
10ˉ.../kgml
29.000
Wytrzymałość na ścisk. przy 1% deform. ASTM D695... N/mm² 4-5
Współ. rozszerz. ciepl. (lin) 25-100 °C ASTM D69... 10ˉ.../°C 12-13

Wróć

"Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001
oraz PN-EN ISO 14001"
Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków
NIP: PL6770002191
tel. +48 12 410 17 00
fax +48 12 411 11 65
biuro@seal.com.pl
copyrights WIKOM-SEAL 2007-2011