Seal
Szukaj na stronie

zamówienia online
O nas

onas.jpgTradycje Przedsiębiorstwa sięgają roku 1988, a w obecnej formule prawnej funkcjonuje ono od września 1991 roku Wyroby naszej firmy znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłu między innymi w hutnictwie, górnictwie, energetyce, przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym. Nasza oferta zaspokaja również potrzeby remontowe przemysłu chemicznego oraz spożywczego.

Podstawowym obszarem działalności są nowoczesne techniki uszczelnień i regeneracji w ujęciu produkcyjnym oraz uzupełniającej oferty handlowej i usługowej. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych rozszerzono zakres działalności o projektowanie uszczelnień oraz systemów uszczelniających, co umożliwiło podjęcie kompleksowych usług o charakterze wdrożeniowym oraz realizacji „pod klucz” tj. projektowanie, prototypowanie, produkcja, montaż i wdrożenie u klienta. Z uwagi na restrukturyzację Przedsiębiorstw i powierzanie nowych, specjalistycznym zadań firmom zewnętrznym, ta oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów.

Trafiamy zatem do szerokiego grona klientów działających w różnych branżach rynkowych, oferując im kompleksową obsługę potrzeb, zarówno w zakresie doraźnym jak i – przede wszystkim – w utrzymaniu sprawności linii technologicznych oraz parku maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz usługowych. Nasza kadra to – w większości – inżynierowie oraz absolwenci szkół technicznych, podlegający ciągłemu doskonaleniu, zarówno w obszarze wiedzy inżynierskiej jak i praktyki. Wprowadzony w 2006 roku Zintegrowany System Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 oraz 14001 uwierzytelnił skuteczność działań prorozwojowych firmy, wymuszając nowoczesne standardy procesów, w tym obsługi klienta, wytwarzania, kontroli jakości oraz zasobów. Niezbędnym uzupełnieniem dla funkcjonowania nowoczesnego Przedsiębiorstwa jest platforma zarządzania klasy ERP rozbudowana o moduły CRM, controlling oraz transakcje elektroniczne Izam.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zintegrowanym obiekcie o funkcjonalnej zabudowie modułowej z modułami produkcyjnym, magazynowym oraz biurowym.

Moduł produkcyjny obejmuje hale produkcyjne, gdzie wykonywane są wszystkie operacje wytwarzania produktu oraz izbę pomiarową ze stanowiskiem kontrolno-pomiarowym. Stosowane maszyny i urządzenia:

  • gniazda CNC obróbki skrawaniem, pracujące w obiegu zamkniętym. Każde gniazdo wyposażone jest w stanowisko projektowe
  • urządzenia pomocnicze oraz warsztatowe: szlifierki, przecinarki, dogładzarki, tokarki, frezarki, zgrzewarki itp.
  • prasy hydrauliczne

onas.jpgModuł biurowy obejmuje m.in. biuro obsługi, marketing oraz pracownię technologiczno- projektową.

Moduł magazynowy stanowi liniowy ciąg pomieszczeń magazynów branżowych zintegrowanych z salą wydawalni, gdzie prowadzone są operacje konfekcjonowania, pakowania oraz przygotowanie do wydania / spedycji.

Zastosowane nowoczesne rozwiązania w zakresie okablowania strukturalnego oraz integracji systemów sytuują naszą siedzibę w grupie obiektów o najwyższej kategorii funkcjonalno-użytkowej dla tego typu inwestycji.

"Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001
oraz PN-EN ISO 14001"
Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków
NIP: PL6770002191
tel. +48 12 410 17 00
fax +48 12 411 11 65
biuro@seal.com.pl
copyrights WIKOM-SEAL 2007-2011