Seal
Szukaj na stronie

zamówienia online
Uszczelnienia wałków obrotowych - sprzedaż ze składu

Wstęp

Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe to jedne z najbardziej rozpowszechnionych uszczelnień.

Posiadają:

 • zewnętrzną walcową powierzchnię z blachy stalowej bądź elastomeru, która uszczelnia pierścień oraz umożliwia jego właściwą zabudowę,
 • wargę uszczelniającą z elastomeru /ruchowe i spoczynkowe uszczelnienie wału/. Dodatkowa warga pyłochronna umożliwia ochronę przed pyłem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami stałymi.

Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe z uwagi na bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu wymagały daleko idącej standaryzacji i normowania w zakresie wymiarów, materiału, typów. Niniejsze opracowanie dostarcza przede wszystkim informacji w tym ujęciu, co umożliwi użytkownikowi poruszanie się w gąszczu materiałów i katalogów poszczególnych producentów.


Terminologia, opis konstrukcji

simmering.gif

Elementy standaryzacji - normy

 • PN - 72/M-86964 - pierścienie gumowe uszczelniające wałki z metalową wkładką usztywniającą - wymiary
 • PN - 72/M-86965 - pierścienie uszczelniające wałki w obudowie metalowej - wymiary
 • PN - 88/M-73067 - pierścienie uszczelniające wały obrotowe wg ISO - wymiary nominalne i tolerancje
 • PN - 81/M-86960 - pierścienie gumowe do uszczelniania wałków obrotowych - wspólne wymagania i badania
 • ISO 6194/1-1982 - pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów obrotowych - wymiary nominalne i tolerancje
 • ISO 6194/2-1991 - pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów obrotowych - słownik
 • ISO 6194/3-1988 - pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów obrotowych - przechowywanie i montaż
 • ISO 6194/4-1988 - pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów obrotowych - procedury sprawdzające
 • ISO 6194/5-1990 - pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów obrotowych - identyfikacja wad
 • DIN 3760 - pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów obrotowych
 • DIN 3761 - pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów w samochodach, części 1 do 15 - norma obejmuje wszystkie aspekty ze słownikiem, wymaganiami w zakresie materiału i metod badawczych.

Odmiany konstrukcyjne

konstrukcja odmiana konstrukcji oznaczenie
wg ISO 6194/1
oznaczenie
wg DIN 3760
oznaczenie
wg ERIKS
Typ gumowy z metalowym wkładką usztywniającą
bez wargi pyłochronnej typ 1 A R
z wargą pyłochronną typ 4 AS Rst
bez sprężyny - - RZV
Typ: w obudowie metalowej
bez wargi pyłochronnej typ 2 B M
wzmocnione bez wargi pyłochronnej typ 3 C GV
z wargą pyłochronną typ 5 BS Mst
wzmocnione z wargą pyłochronną typ 6 CS GVst
bez sprężyny - - MZV

Materiały

symbol typ podstawowy zakres temp. pracy środowisko pracy
NBR nitrylowy -40°C +100°C odporny na: oleje silnikowe, przekładniowe i opałowe, płyny hydrauliczne, smary, emulsje, olejowo-wodne i wodę,
nieodporny na: syntetyczne ciecze trudnopalne i płyny hamulcowe.
ACM akrylowy -20°C +130°C odporny na: oleje silnikowe i przekładniowe, płyny hydrauliczne,
nieodporny na: wodę, emulsje olejowo-wodne, syntetyczne ciecze trudnopalne i płyny hamulcowe.
MQ
MVQ
silikonowy -50°C +150°C odporny na: oleje silnikowe i przekładniowe, płyny hydrauliczne, emulsje olejowo-wodne.
FPM
FKM
fluorowy -30°C +180°C odporny na: oleje silnikowe i przekładniowe, płyny hydrauliczne, oleje opałowe, emulsje olejowo-wodne, syntetyczne ciecze trudnopalne.

Oznaczenia

simmering_oznaczenie.gif

d - wymiar nominalny wałka [mm]
D - wymiar nominalny gniazda [mm]
b /H/ - szerokość /wysokość/ pierścienia [mm]

Pełne oznaczenie pierścienia:

d x D x b - typ konstrukcyjny - klasa / symbol materiału

Przykład: pierścień z wargą pyłochronną w obudowie metalowej z materiału FPM d=17mm D=33mm b=8mm

17 x 33 x 8 Mst FPM

Tolerancje

Diagnostyka

objawy przyczyna zapobieganie
1. Przeciek
 • nacięcia, karby lub rozdarcia wargi
 • rysy lub karby na powierzchni wału
 • sprawdzić jakość pierścieni - pkt.2
 • zapewnić odpowiednią obróbkę wału
 • zabezpieczyć powierzchnię wału po obróbce przed uszkodzeniem
 • spiralne ślady obróbki na pow. wału
 • szlifować wał wgłębnie
 • błędy położenia wału względem obudowy
 • wykonać dokładnie zabudowę
 • pierścienie umieścić bliżej łożysk
 • mały zacisk wargi na wale
 • sprawdzić wymiary wału
 • nadmiar smaru używanego przy montażu
 • zmniejszyć ilość smaru na wale lub pierścieniu przed montażem
 • uszkodzona sprężyna
 • patrz pkt.7
 • uszkodzony korpus uszczelnienia
 • patrz pkt.6
 • podwinięcia wargi
 • patrz pkt.8
 • korozja wału spowodowana przez kontakt wargi z pow. wału
 • zmienić materiał pierścienia uszczelniającego lub wału
2. Bruzdy, zarysowania lub wytarcia wargi
 • zbytnia chropowatość pow. wału
 • usunąć zadziory z roboczej pow. wału
 • kliny, wpusty lub ostre krawędzie
 • stosować odpowiednie narzędzia montażowe zabezpieczające pierścienie przed uszkodzeniem
 • nieostrożna obsługa
 • podczas transportu i przechowywania pierścienie winny być opakowane
3. Nadmierne zużycie lub stwardnienie wargi
 • ciśnienie
 • odpowietrzyć komorę uszczelniającą
 • brak smaru
 • doprowadzić smar do pierścienia
 • niewłaściwie dobrany materiał do danego czynnika
 • zmienić materiał pierścienia
4. Zużycie wału
 • opiłki i inne zanieczyszczenia
 • oczyścić elementy przed montażem. Stosować smarowanie przed montażem. Przy zapylonej atmosferze stosować wargę pyłochronną.
 • Zapewnić odpowiednią twardość pow. wału
5. Rysy na zewnętrznej średnicy uszczelnienia
 • zbyt chropowata powierzchnia otworu obudowy
 • wykonać otwór w obudowie o odpowiedniej chropowatości
 • ostra krawędź otworu obudowy
 • wykonać fazkę w otworze. Stępić ostre krawędzie
 • zmniejszona średnica otworu
 • sprawdzić wymiary
6. Uszkodzony korpus uszczelnienia
 • nieprawidłowy montaż
 • stosować prawidłowe metody montażu
 • nieostrożna obsługa
 • podczas transportu i przechowywania pierścienie winny być opakowane
7. Uszkodzona sprężyna
 • nieprawidłowy montaż
 • stosować prawidłowe metody montażu. Unikać zbędnego rozciągania sprężyny przy montażu
 • nieostrożna obsługa
 • zabezpieczyć pierścienie podczas transportu i przechowywania
8. Podwinięta warga
 • zbyt chropowata pow. fazki wału
 • zapewnić odpowiednią obróbkę fazki, przejście fazki na średnicę wału winno być płynne
 • zbyt duży kąt pochylenia fazki wału
 • maksymalny kąt fazki względem osi wału musi być równy 30°
 • nieostrożna obsługa
 • stosować odpowiednie narzędzia montażowe

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter informacyjny. Nie mogą być podstawą do kierowania roszczeń cywilnoprawnych. Szczegółowe zapytania prosimy kierować do Producenta-Dostawcy. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, stosownie do nowych rozwiązań technicznych oraz postępu w zakresie technologii i materiałów.

"Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001
oraz PN-EN ISO 14001"
Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków
NIP: PL6770002191
tel. +48 12 410 17 00
fax +48 12 411 11 65
biuro@seal.com.pl
copyrights WIKOM-SEAL 2007-2011